Zarząd Alumetalu na nową kadencję

Rada nadzorcza Alumetalu 19 maja 2021 r. powołała dotychczas sprawujących funkcje w zarządzie spółki: Agnieszkę Drzyżdżyk, Krzysztofa Błasiaka i Przemysława Grzybka na kolejną trzyletnią kadencję, powierzając im dotychczasowe funkcje w zarządzie, tj. Agnieszce Drzyżdżyk funkcję prezesa, Krzysztofowi Błasiakowi funkcję wiceprezesa i Przemysławowi Grzybkowi funkcję członka zarządu.