Wyroby medyczne. Większe bezpieczeństwo czy większe wymagania

Od 26 maja obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Jednocześnie w Polsce trwają prace legislacyjne nad projektem nowej ustawy o wyrobach medycznych, która ma dostosować krajowe przepisy do prawodawstwa unijnego. Nowe uregulowania prawne wprowadzają znaczące zmiany w sektorze ochrony zdrowia – jedną z najważniejszych jest wdrożenie systemu niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych wyrobów medycznych, tzw. systemu UDI.
Autorami poniższej analizy wykonanej na prośbę Polityki Zdrowotnej są Marek Paluch, associate, specjalista ds. wyrobów medycznych oraz dr Anna Gawrońska, ekspert GS1 Polska, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.