Wsparcie dla firm z programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 do 30 czerwca 2024 r.

Przedłużenie okresu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis przedsiębiorcom w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 do 30 czerwca 2024 r. przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia, który w czwartek wieczorem opublikowano w RCL.