W RCK się dzieje

Raciborskie Centrum Kultury podsumowuje minione dwa tygodnie.