USA: CDC obniżyły poziom zagrożenia epidemicznego dla Polski i 60 innych krajów

Amerykańskie Centra Prewencji i Kontroli Chorób (CDC) obniżyły w poniedziałek kategorię zagrożenia epidemicznego dla Polski i 72 innych krajów z najwyższego poziomu 4 – „bardzo wysokiego” do 3 – „wysokiego”. Oznacza to, że podróże do tych krajów są odradzane tylko dla niezaszczepionych osób.