Rada Przejrzystości – co zaopiniuje na kolejnym posiedzeniu?

Kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości zaplanowano na 26 czerwca br. Co zaopiniuje Rada?