Powstanie Biuro Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Zmiany w organizacji pracy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego mają zapewnić właściwą obsługę i sprawne funkcjonowanie Urzędu.