Polski detektor Covid z wysoką skutecznością diagnostyczną

Spółka ML System otrzymała raport końcowy z badania klinicznego urządzenia „Covid Detector” w zakresie oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez SARS-CoV-2. Tym samym zostały zakończone prace badawcze nad oceną skuteczności urządzenia w zakresie wykrywania wirusa  z wydychanego powietrza i wymazów.