Polska oficjalnie powiadomiła Brukselę o ratyfikacji decyzji o zasobach własnych (aktualizacja)

Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE oficjalnie powiadomiło sekretariat generalny Rady o ratyfikacji przez Polskę decyzji o zasobach własnych.