Po pandemii trzeba będzie złożyć zaległe MDR-y

Promotorzy, korzystający i wspomagający będą mieli niewiele czasu po ustaniu koronawirusa, żeby złożyć informacje o schematach podatkowych, w tym udostępnionych lub wdrożonych w czasie epidemii