Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym – LIBOR

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym ogłoszone 2021-06-15 – LIBOR*