ONZ: ponad 8,5 tys. dzieci było wykorzystywanych w 2020 r. jako żołnierze

Ponad 8,5 tys. dzieci zostało wykorzystanych jako żołnierze w ubiegłym roku w różnych konfliktach na świecie, a prawie 2,7 tys. dzieci zostało zabitych – podał sekretarz generalny ONZ w dorocznym raporcie dla Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat dzieci w konfliktach zbrojnych.