Od 1 lipca zmiany w Pharmakopei Europejskiej

Suplement 10.5 do Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) wydanie dziesiąte wprowadza uzupełnienia i zmiany do Ph. Eur. od 1 lipca 2021 roku – poinformował URPL.