NIK: Pandemia negatywnie wpłynęła na egzekucję

W 2019 r. poprawiła się skuteczność ściągalności zaległości podatkowych, problemy wystąpiły w I półroczu 2020 r. – stwierdziła Naczelna Izba Kontroli w informacji pokontrolnej.