MZ: usługi opieki farmaceutycznej do katalogu świadczeń gwarantowanych

Aktualnie trwają prace legislacyjne nad rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie pilotażowego przeglądu lekowego, w tym przepisów umożliwiających stosowanie opieki farmaceutycznej w praktyce.