MZ proponuje zmiany w przepisach dot. leczenia krwią

zapewnienie nadzoru nad krwiodawstwem i krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych – to jak wskazuje resort zdrowia, cel nowelizacji rozporządzenia dot. leczenia krwią. Chodzi o dostosowanie regulacji do stanu epidemii SARS-CoV-2 i m.in. wprowadzenie możliwości prowadzenia kontroli nie tylko stacjonarnie, ale także w trybie zdalnym.