Lista leków refundowanych raz na kwartał. Znamy projekt noweli ustawy refundacyjnej

Ministerstwo zdrowia proponuje wydłużenie terminu ogłaszania obwieszczenia refundacyjnego z dwóch miesięcy do trzech miesięcy.