Kiedy farmaceuta jest niezdolny do wykonywania zawodu. Jak działa komisja orzekająca?

Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej o stanie zdrowia farmaceuty.