Każdy grunt lotniskowy bez podatku od nieruchomości

Od początku lipca z przepisów będzie wprost wynikać, że wszystkie grunty położone na obszarze części lotniczych lotnisk publicznych są zwolnione z daniny od nieruchomości – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który trafił już do Sejmu.