Inwestycje kolejowe na maksymalnym pułapie zdolności wykonawców

– W tym roku zrealizujemy inwestycje o wartości 12–13 mld zł, które są zbliżone do możliwości wykonawczych rynku. Do rozstrzygnięcia zostały przetargi o równowartości mniejszej niż 6 proc. Krajowego Programu Kolejowego. W ciągu 2-3 lat będziemy gotowi do realizacji zadań do końca dekady za co najmniej 90 mld zł. Łącznym efektem będzie utworzenie nowoczesnej infrastruktury sieci bazowej TEN-T, rozwój kolei aglomeracyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności kolejowych przewozów towarowych – mówi Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.