Inter Cars z mocnym odbiciem wyników w I kwartale 2021 r.

Grupa Inter Cars w I kwartale 2021 r. osiągnęła o ponad 30 proc. wyższe przychody ze sprzedaży w porównaniu do roku poprzedniego, notując prawie 116,12 mln zł zysku netto, o ponad 89 mln zł więcej niż pierwszych trzech miesiącach poprzedniego roku.