Firma leasingowa ma prawo do większej korekty

Jeżeli wskutek przedterminowego rozwiązania umowy leasingu finansowego z przyczyn leżących po stronie korzystającego leasingodawcy będzie przysługiwać ostatecznie mniejsza zapłata niż pierwotnie umówiona, to powinno to znaleźć odzwierciedlenie w podstawie opodatkowania – orzekł WSA w Łodzi.