Farmaceuta szpitalny: współczynnik wynagrodzenia pozostał na niskim poziomie

W tej chwili osoba, która skończy studia na wydziale farmacji i nie ma specjalizacji, ma o 400 zł większe wynagrodzenie od technika farmaceutycznego. Nie może tak być. Ale jednak tak jest.