COVID-19: Radar Publikacji Naukowych – farmakoterapia

AOTMiT udostępniła narzędzie do wyszukiwania wyników badań przedklinicznych i eksperymentalnych dla oceny skuteczności i bezpieczeństwa leków w profilaktyce i leczeniu COVID-19.