BIEC: nieznaczny wzrost Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury w czerwcu

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, informujący o przyszłych tendencjach w gospodarce, nieznacznie wzrósł w czerwcu wobec maja – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Eksperci wskazali na zróżnicowany przebieg wychodzenia z recesji, w zależności od wielkości firm.